תעודות הכרה והסמכה

תעודות הכרה והסמכה 2018-05-06T20:08:03+03:00

מעבדת יתרולאב שמחה להודיע על קבלת ההכרה מהשירותים להגנת הצומח במשרד החלקאות בשלושת התחומים הבאים:

1. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצאת חקלאית צמחית טרייה.
2. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצאת אורגנית צמחית טרייה ומעובדת.
3. קביעת עקומות דעיכה לחומרי הדברה בתוצאת חקלאית צמחית טרייה.

ההסמכה של הרשמות הלאומית להסמכת מעבדות היא למזון ממקור צמחי בעל תכולת מים גבוהה ופחות מ- 2% שומן.